Wat betreft deze site

Doel van de site

Met deze site wil Brussel Mobiliteit je een eenvoudige en snelle toegang bieden tot informatie met betrekking tot mobiliteit, verplaatsingen en het beheer van de openbare ruimte binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wie zijn wij ?

Deze site wordt beheerd door Brussel Mobiliteit, in samenwerking met verschillende partners. Deze partners kunnen andere gewestelijke instellingen zijn, pararegionale instellingen, gemeenschapsinstellingen of federale instellingen en ook verenigingen.

Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit is één van de zes Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Brussel Mobiliteit staat in voor het uitwerken van de mobiliteitsstrategie van het Gewest en voor het beheer van de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte en gewestwegen, de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus opdrachten die een belangrijke bijdrage leveren aan de levenskwaliteit in het Gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Dit bestuur, met zijn 570 personeelsleden met de meest uiteenlopende bekwaamheden en profielen, beheert een jaarlijks budget van 700 miljoen euro.

Contact:

Vooruitgangstraat 80 bus 1
1030 Brussel
T 0800 94 001
E-mail: mobiliteit@brussels.be


Realized by means of Brussels UrbIS®©