Laatst bijgewerkt op 30 april 2015

Verlenging van tramlijn 94 - kruispunten Vorstlaan, Tervurenlaan, Woluwelaan

Overzicht van de tweede fase (luchtbeeld)
Overzicht van de tweede fase (luchtbeeld)

Dit project bestaat uit een nieuwe fase van de verlenging van tramlijn 94 tussen Hermann-Debroux en de Woluwelaan (tot aan metrostation Roodebeek).

Dit stuk van de verlenging ligt op de Tervurenlaan tussen de Vorstlaan en de Woluwelaan. De werkzaamheden moeten niet enkel verbeteringen aan de trambedding aanbrengen, ze moeten ook voor een vlottere doorstroming van het verkeer zorgen en de veiligheid van de zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers) garanderen. 

Om deze doelstellingen te bereiken, werden verschillende maatregelen voorzien. De bus- en tramhaltes zullen samengebracht worden om het overstappen te vergemakkelijken. Aan het kruispunt van de Woluwelaan met de Tervurenlaan zal een doorlopende oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aangelegd worden. Deze zal de nieuwe tramhaltes met de zijkanten van de Tervurenlaan verbinden en zal aan weerskanten aansluiten op de paden van de parken.

Om een vlottere doorstroming van het verkeer te bereiken, zal het aantal baanvakken opgetrokken worden tot drie ter hoogte van de verkeerslichten aan het kruispunt van de Vorstlaan, de Tervurenlaan en de Parmentierlaan, en dit zowel voor verkeer dat de stad binnenrijdt als voor verkeer dat de stad uitrijdt.  

Het project wil in deze zone ook het groene karakter van de Woluwevallei versterken. Daarom zal een bufferstrook aangelegd worden tussen de vijvers en de laan, zodat het mogelijk wordt om een groene wandelweg aan te leggen. Het prestigieuze karakter van de Tervurenlaan zal beklemtoond worden door de aanplanting van een doorlopende en symmetrische rij bomen over de hele lengte van deze laan.

Meer info: zie projectfiche van het stuk 'Woluwelaan' 

Status

Beëindigd

Huidige situatie

De werkzaamheden zijn klaar.
 

Gemeente

 Sint-Pieters-Woluwe

Kostenraming

23.000.000 eur

Opdrachtgever

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel
070 23 2000
 
Beliris
Voorlopig Bewindstraat 9 - 15
1000 Brussel
02 739 06 00

Brussel Mobiliteit
Vooruitgangstraat 80/1
1030 BRUSSEL
0800 94 001

Technische specificaties

Traject Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 30/10/2009 Informatiebrochure
Openbaar onderzoek van 16/11/2009 tot 15/12/2009
Overlegcommissie 28/01/2010 Advies van de Overlegcommissie
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning 07/04/2010 Stedenbouwkundige vergunning

Realized by means of Brussels UrbIS®©