Laatst bijgewerkt op 14 juli 2017

Heraanleg van de Alsembergsesteenweg tussen station Kalevoet en de Stallestraat

De heraanleg van de Alsembergsesteenweg moet voor alle weggebruikers een verbetering worden. Bijzondere aandacht is er voor een veilig fietspad (als onderdeel van een gewestelijke fietsroute) tussen de Haanlaan en het station Ukkel-Kalevoet.

Er komen ook bredere en veiligere trottoirs voor de voetgangers. De openbaarvervoerhaltes worden aangepast aan de toegankelijkheidsnormen.

Ook de weg wordt verbreed, zodat voertuigen elkaar vlotter kunnen kruisen. Het profiel van de weg (trottoir, parkeerstrook, rijbaan) krijgt een homogeen uitzicht.

Over heel de steenweg komt een nieuwe bomenrij. In de omgeving van de gemeentelijke kinderkribbe komen extra veiligheidsingrepen.

Status

Studie

Huidige situatie

Op 7 juli kwam de overlegcommissie samen.
 

Gemeente

 Ukkel

Opdrachtgever

Brussel Mobiliteit
Vooruitgangstraat 80/1
1030 BRUSSEL
0800 94 001 

Technische specificaties

Traject Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 26/05/2017

verklarende nota

Openbaar onderzoek du 31/05/2017 au 29/06/2017
Overlegcommissie 7/7/2017

Realized by means of Brussels UrbIS®©